PRISER OG VILKÅR

Priser

Vi leverer artikler, bilder, video og Instant Arikcles. Pris avtales på forhånd.

Bilder fra arkiv honoreres etter bruk og omfang i hvert enkelt tilfelle.

Oppdrag faktureres når bestilt materiale er levert. Vi har 10 dagers forfall på våre fakturaer.

 

Svart på Kvitt SA er mva.-pliktig.

Pakkeløsning

Ved større oppdrag kan det være aktuelt å beregne en pakkepris på tekst/bilder og eventuelt video. Ta gjerne kontakt for en samlet pris på akkurat ditt behov.

Opphavsrett

Opphavsretten til tekst og bilder produsert av Svart på Kvitt SA tilhører tekstforfatter og fotograf, jmf åndsverkloven § 1.

 

Retten til publisering av tekst og bilde er begrenset til én gangs bruk, dersom annet ikke er avtalt på forhånd. Senere bruk av tekst eller bilde i samme eller andre publikasjoner eller nettsider, er ikke tillatt uten klarering med opphavsmann.

 

Opphavsrett for frilansere

 

Spørsmål om opphavsrett

 

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

 

Vilkår for levering

Adresse: Ishallveien 24, 4021 Stavanger

Telefon:  Mobil: 91 88 75 75 • 95 05 77 99

2017 ©  Svart på Kvitt SA